Sponsors

Bericht van het Hoofdbestuur

22 januari 2021 8:00


Beste leden, vrijwilligers en sponsoren,
Het zijn barre tijden… Er is dan wel een vaccin beschikbaar, maar dat betekent zeker niet dat we nu van het Corona-virus af zijn. De huidige maatregelen worden nog verder aangescherpt en laten we hopen dat daarmee wel het einde van het Corona-tijdperk in zicht is.

Een tijdperk dat in vele opzichten zeer vervelend is en heel veel impact op ons allemaal heeft gehad en nog steeds heeft! Een aantal van jullie zullen direct of indirect te maken hebben gehad met besmettingen, hebben te maken met schoolgaande kinderen die nu thuis moeten blijven en ondersteuning nodig hebben, werken zelf noodgedwongen thuis en ook zijn er velen die zakelijk heel veel last hebben van de opgelegde maatregelen. Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte.

En dan hebben we vanaf half oktober niet of nauwelijks kunnen sporten bij onze geliefde vereniging, elkaar niet kunnen ontmoeten in de kantine etc. Dat missen we uiteraard allemaal heel erg. Maar veel kunnen we daar op dit moment niet aan veranderen, helaas.

Wij als Hoofdbestuur realiseren ons dat we in de afgelopen maanden niet erg veel hebben gecommuniceerd met jullie. Maar er was ook niet veel te melden, alle maatregelen werden vanuit de overheid opgelegd en wij hebben als standpunt dat we de Wet- en Regelgeving strikt volgen en bij twijfel overleggen we met de Veiligheidsregio Zeeland. Deze laatste gaat immers boven het standpunt van de KNVB. En bij alles staat veiligheid en gezondheid voorop!

Natuurlijk zijn in de tussentijd wel de contributie-facturen verstuurd en zijn de sponsoren benaderd om hun bijdrage te leveren. Wij prijzen ons gelukkig dat vrijwel iedereen aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Aan de andere kant snappen we zeker dat velen van jullie ook hebben getwijfeld. Want, we betalen wel, maar wat krijgen we er voor terug? Dat is op dit moment niet zoveel. Toch is het voor ons als vereniging van levensbelang dat jullie wel aan je verplichtingen hebben voldaan, want de kosten lopen voor ons als vereniging natuurlijk ook gewoon door (m.n. veldverlichting, onderhoud, verzekeringen, belastingen). En de vereniging, dat zijn we natuurlijk met z’n allen!

Daarom willen we jullie vanaf deze plaats hier heel hartelijk voor danken!

Als hoofdbestuur hebben we ons ook afgevraagd hoe we deze solidariteit op enige manier zouden kunnen belonen. Op dit moment zien we hier nog geen mogelijkheden toe, maar zodra er weer meer kan willen we daar graag over in overleg. Jullie mogen wat dat betreft ook alvast meedenken!

Ten gevolge van de maatregelen hebben we ook besloten om de ALV voor onbepaalde tijd uit te stellen, we hebben bewust niet voor een digitale variant gekozen. Zodra het weer verantwoord is, zullen we deze beleggen. Mochten jullie in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan houden we ons aanbevolen. Dit hoeft niet persé tot de ALV te wachten!

Helaas zal er voorlopig van trainen en voetballen nog niet veel komen, zeker niet voor de senioren. Trainen is toegestaan in tweetallen, maar dat lijkt niet echt op een voetbaltraining . . . . 

Gelukkig mag de jeugd t.e.m. 17 wel trainen. Zie hierover ook het bericht van de Jeugdcommissie op deze website.

Graag wil ik benadrukken dat binnen de gestelde richtlijnen trainen toegestaan is tot uiterlijk 45 minuten voor de avondklok zal ingaan. Het complex moet 30 minuten voor het ingaan de avondklok gesloten zijn! We zullen de komende tijd de velden ook op zaterdag ter beschikking stellen om te trainen, tenzij de toestand van het veld het niet toelaat. Er zal een indeling worden gemaakt, zodra bekend is welke teams daar gebruik van willen maken.

Wij zijn ons er ook van bewust dat, zeker in een periode als deze, het trainingsveld soms afgelast wordt. Dit doen we echt alleen in uiterste noodzaak, dus wanneer dit veld grotendeels onder water staat en er geen bal kan rollen. Op dit moment blijkt de grond behoorlijk verzadigd te zijn. We vragen jullie begrip hiervoor en verzoeken jullie je aan de indeling en andere regels te houden!

Tot slot spreek ik de hoop uit dat we elkaar dit voetbalseizoen nog kunnen ontmoeten op onze mooie complex. Los van het feit of de competities hervat zullen worden, zullen we zodra dit kan en mag zeker activiteiten organiseren om ons geliefde spelletje te spelen!

En dan maar hopen dat we komend seizoen weer eens een gewoon seizoen kunnen voetballen, zonder onderbrekingen. Daar smachten we toch met z’n allen naar…..

Hopelijk tot gauw en blijf gezond,

 

Het Hoofdbestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!